Ewa – biblijna pierwsza kobieta

Wszystko musi mieć swój początek. Nie mogło być więc inaczej w przypadku ludzi. Nie wzięli się oni z nieba. Oprócz oczywiście dwójki pierwszych ludzi – Ewy i Adama, których stworzył Bóg. Skoro byli pierwszymi mieszkańcami nie mogli mieć żadnych żyjących przodków.
Biblijne imię Ewa pochodzi z hebrajskiego hawwa. Jakie jest znaczenia imienia pierwszej kobietyDająca życie, matkę. Stąd w Księdze Rodzaju możemy przeczytać „i nazwał Adam żonę swą imieniem Ewa, bo jest matką wszystkich żyjących”. W pierwszym przekładzie Starego Testamentu na grekę, czyli  Septuagincie, pisane jest to imię jako Eua, skąd przejęte zostało do łaciny jako Eva.

Pierwszą kobietę – Ewę znamy z opowiadania o stworzeniu i upadku pierwszych ludzi. To właśnie ze słów Starego Testamentu dowiadujemy się, że została stworzona później niż mężczyzna, dodatkowo z jego cząstki, mianowicie żebra. Dzięki temu między kobietą a mężczyzną rodzi się niezwykła więź. Prarodzice wszystkich ludzi żyli w stworzonym przez Boga Raju, zwanym Edenem. Wszystko układało się cudownie, życie ich było wolne od wszelkich trosk, nie znali grzechu – czyli cierpienia. Dostali od Boga wszystko czego tylko potrzebowali do życia. Niestety nie potrafili docenić ogromnej bożej miłości. Ewa zwiedziona przez podstępnego węża skosztowała jabłka z zakazanego drzewa poznania dobra i zła. To jednak nie koniec nieszczęść, to dopiero ich początek. Adam, ślepo ufający swojej życiowej towarzyszce również spróbował pięknie wyglądającego owocu. I wtedy stało się prawdziwa katastrofa. Bóg Ojciec, który wszystko widział, nakazuje im opuszczenie Raju. Z tym poleceniem wiąże się cierpienie, które od tej chwili stało się nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Odtąd kobieta miała w bólu rodzić dzieci i być poddaną swojemu mężowi.
Mężczyzna zaś będzie w trudach zdobywał pożywienie do czasu, aż nie powróci od ziemi z której został stworzony, czyli do śmierci. Przez ten czyn Ewa i Adam obarczyli wszystkich ludzi, którzy przyszli na ziemię po nich, grzechem pierworodnym. Grzech i kara nie przekreśliły zawartego w błogosławieństwie Bożym daru przekazywania życia, choć sprowadziły cierpienia i trudy.

Postaci Ewy przeciwstawiana jest Maryja, która urodziła Chrystusa, który odkupił grzech pierwszych ludzi: Mors per Evam, vita per Mariam (Śmierć przez Ewę, życie przez Marię).